Anbefaler at all kontakt med utlandet overvåkes

Utvalgsleder professor Olav Lysne 

Anbefaler at all kontakt
med utlandet overvåkes

Les analysen om Digitalt grenseforsvar.