Energiverk doblar beredskapen for å halde straumnettet oppe

Energiverka på Vestlandet bur seg på mykje arbeid som følgje av ekstremvêret «Urd».