Katastrofal sesong for Norges mest truede fugl

I hekkeområdene på Finnmarksvidda var det fortsatt full vinter mot slutten av juni. Dermed fikk bare to dverggås-unger leve opp i sommer.